Doelgroep/waarden ZIJ.IS

● ZIJ.IS werkzaam binnen het creatieve werkveld 

● ZIJ.IS  een vrouwelijke zelfstandige ondernemer (binnen Noord Brabant)

● ZIJ.IS deskundig en bedreven

● ZIJ.IS daadkrachtig en besluitvaardig 

● ZIJ.IS bereid om haar netwerk open te stellen

● ZIJ.IS betrouwbaar en heeft een empathisch vermogen

 

Doelstellingen ZIJ.IS

 

● ZIJ.IS verbindt en helpt elkaar

● ZIJ.IS bundelt haar krachten

● ZIJ.IS vergroot elkaars netwerk

● ZIJ.IS bevordert creativiteit

● ZIJ.IS ontplooit gezamenlijk zakelijke initiatieven 

● ZIJ.IS verruimt, deelt kennis en vaardigheden 

● ZIJ.IS geeft gelegenheid tot kruisbestuiving

● ZIJ.IS bouwt persoonlijke banden op binnen het platform

● ZIJ.IS streeft naar grote diversiteit binnen de creatieve professies

© 2018 ZIJ.IS

  • instagram